Προμήθεια με απευθείας ανάθεση: Ρύγχη Πιπετών Ρυθμιζόμενου Όγκου (2.050.000 τεμάχια), για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ.

Calls for Tender

23.03.2017 - 03.04.2017

Προμήθεια με απευθείας ανάθεση: Ρύγχη Πιπετών Ρυθμιζόμενου Όγκου (2.050.000 τεμάχια), για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ.

Related File

20170323_IMBB.pdf