Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Σταθμός Εργασίας, Τεμάχια 4 2. Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 6 3. Οθόνες μ

Calls for Tender

29.03.2017 - 10.04.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Σταθμός Εργασίας, Τεμάχια 4 2. Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 6 3. Οθόνες μ