Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση ενός (1) ανάστροφου μικροσκοπίου και ενός (1) συστήματος ψηφιακής κάμερας μικροσκοπίας, στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA

Calls for Tender

31.03.2017 - 18.04.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση ενός (1) ανάστροφου μικροσκοπίου και ενός (1) συστήματος ψηφιακής κάμερας μικροσκοπίας, στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA

Related File

20170331_IMBB.pdf