Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Φιλοξενία και λειτουργία οκτώ (8) αρχείων ζώνης του συστήματος DNS (Domain Name System) σ

Calls for Tender

12.04.2017 - 24.04.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Φιλοξενία και λειτουργία οκτώ (8) αρχείων ζώνης του συστήματος DNS (Domain Name System) σ