Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τις παρακάτω υπηρεσίες :
• Αναβάθμιση του Συστήματος Ποιότητας του ΙΤΕ-ΙΠ ως προς το αναθεωρημένο πρότ

Calls for Tender

26.04.2017 - 08.05.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τις παρακάτω υπηρεσίες :
• Αναβάθμιση του Συστήματος Ποιότητας του ΙΤΕ-ΙΠ ως προς το αναθεωρημένο πρότ