Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια του προγράμματος Διαγονιδιακά Ζώα του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

05.05.2017 - 15.05.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια του προγράμματος Διαγονιδιακά Ζώα του ΙΜΒΒ

Related File

20170505_IMBB.pdf