Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευή θερμικού κυκλοποιητή (PCR) στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “TheRoleofAutophagyinSynapticplasticity– Neurophagy”

Calls for Tender

05.05.2017 - 11.05.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευή θερμικού κυκλοποιητή (PCR) στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “TheRoleofAutophagyinSynapticplasticity– Neurophagy”