Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Αναβάθμιση εγγύησης για ένα (1) έτος για Firewall της εταιρείας Fortinet μοντέλο FortiWeb

Calls for Tender

05.05.2017 - 15.05.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Αναβάθμιση εγγύησης για ένα (1) έτος για Firewall της εταιρείας Fortinet μοντέλο FortiWeb