ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμ. Πρωτ. 6020/11.05.2017 Ανακοίνωσης για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ανα τμήματα, στο Τμήμα Βιοιατρικών Ερευνών του ΙΜΒΒ.

Calls for Tender

11.05.2017 - 24.05.2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμ. Πρωτ. 6020/11.05.2017 Ανακοίνωσης για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ανα τμήματα, στο Τμήμα Βιοιατρικών Ερευνών του ΙΜΒΒ.