Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Ενδιαφερομένους Προμηθευτές για τον καθαρισμό των γραφείων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα

Calls for Tender

22.05.2017 - 31.05.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Ενδιαφερομένους Προμηθευτές για τον καθαρισμό των γραφείων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα