Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και συστημάτων VLSI του ΙΤΕ επιθυμεί να αναθέσει τη σχεδίαση της έκδοσης 2 της πλακέτας QFDB του έργου EXANEST. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.750 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθε

Calls for Tender

19.06.2017 - 26.06.2017

Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και συστημάτων VLSI του ΙΤΕ επιθυμεί να αναθέσει τη σχεδίαση της έκδοσης 2 της πλακέτας QFDB του έργου EXANEST. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.750 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθε