Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τις παρακάτω υπηρεσίες: 1) Παροχή υπηρεσίας Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO-9001:2

Calls for Tender

22.06.2017 - 03.07.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τις παρακάτω υπηρεσίες: 1) Παροχή υπηρεσίας Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO-9001:2