ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΕΛΕ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΙΤΕ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Announcements

22.06.2017

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΕΛΕ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΙΤΕ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 20/6/2017 στο ΙΤΕ, για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ του σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ αναδείχθηκε ο Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ, με αναπληρωτή τον Δρ. Μανώλη Στρατάκη, ερευνητή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ενώ εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΤΔΒΠ) αναδείχθηκε ο κ. Μιχάλης Λυγεράκης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων του Ινστιτούτου Πληροφορικής με αναπληρώτρια την κα Ντίνα Κοτσιφάκη, Ειδική Τεχνική Επιστήμονα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.