ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ IV ΕΚΕΚ ΤΟΥ ΙΤΕ

Calls for Tender

23.06.2017 - 03.07.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ IV ΕΚΕΚ ΤΟΥ ΙΤΕ