Ανακοίνωση για προμήθεια «Mικροσυσκευών Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής (ΑΔΔΥ) μορφής USB TOKEN» με απευθείας ανάθεση

Calls for Tender

29.06.2017 - 10.07.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια «Mικροσυσκευών Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής (ΑΔΔΥ) μορφής USB TOKEN» με απευθείας ανάθεση