Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για προμήθεια «Στρωμνή (ροκανίδι)», στα πλαίσια του έργου Διαγονιδιακά Ζώα (KK88) του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

07.07.2017 - 15.07.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για προμήθεια «Στρωμνή (ροκανίδι)», στα πλαίσια του έργου Διαγονιδιακά Ζώα (KK88) του ΙΜΒΒ