Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για Έναν (1) επιτραπέζιο επωαστικό κλίβανο με πλατφόρμα ανακίνησης», στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA”

Calls for Tender

07.07.2017 - 15.07.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για Έναν (1) επιτραπέζιο επωαστικό κλίβανο με πλατφόρμα ανακίνησης», στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA”