Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για προμήθεια «Laser Argon-Multiline 25mW (458, 488, 514) με ηλεκτρονικό έλεγχο μέσω SW και τροφοδοτικό ισχύος για laser (ανταλλακτικά), για υπάρχον σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας ZEISS - LSM 710, περιλαμβαν

Calls for Tender

07.07.2017 - 15.07.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για προμήθεια «Laser Argon-Multiline 25mW (458, 488, 514) με ηλεκτρονικό έλεγχο μέσω SW και τροφοδοτικό ισχύος για laser (ανταλλακτικά), για υπάρχον σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας ZEISS - LSM 710, περιλαμβαν