Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την επέκταση εγγύησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή “disk retention” για τα παρακάτω συστήματα EMC

Calls for Tender

31.07.2017 - 10.08.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την επέκταση εγγύησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή “disk retention” για τα παρακάτω συστήματα EMC