Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας διαδικτυακά προσαρτημένης μονάδας αποθήκευσης μαζί με 16 σκληρούς δίσκους συμβατούς με την μονάδα αποθήκευσης, στα πλαίσια της ομάδας Βιοπληροφορικής του ΙΜΒΒ.

Calls for Tender

10.08.2017 - 31.08.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας διαδικτυακά προσαρτημένης μονάδας αποθήκευσης μαζί με 16 σκληρούς δίσκους συμβατούς με την μονάδα αποθήκευσης, στα πλαίσια της ομάδας Βιοπληροφορικής του ΙΜΒΒ.