Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση: «Ένα (1) σύστημα μικροεπεξεργαστών και μικροενέσεων για την κάλυψη των αναγκών μετασχηματισμού στελεχών C.elegans», στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurode

Calls for Tender

22.08.2017 - 04.09.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση: «Ένα (1) σύστημα μικροεπεξεργαστών και μικροενέσεων για την κάλυψη των αναγκών μετασχηματισμού στελεχών C.elegans», στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurode

Related File

20170822_IMBB.pdf