Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (I.T.E. - Ι.Μ.Β.Β.) - Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων (90.000 τεμάχια).

Calls for Tender

12.09.2017 - 21.09.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (I.T.E. - Ι.Μ.Β.Β.) - Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων (90.000 τεμάχια).