Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) single board carriers συμβατά με διεπαφή SAMTEC QSH-060-01-F-D-K και pin-out συμβατό με το ExaNeSt QFDQ board. Προϋπολογισμός 6.000 ευρ

Calls for Tender

03.10.2017 - 12.10.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) single board carriers συμβατά με διεπαφή SAMTEC QSH-060-01-F-D-K και pin-out συμβατό με το ExaNeSt QFDQ board. Προϋπολογισμός 6.000 ευρ