Διοργάνωση ημερίδας από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Αμφιθέατρο ΙΤΕ, Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.

Announcements

18.06.2009

Διοργάνωση ημερίδας από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Αμφιθέατρο ΙΤΕ, Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου "Δίγλωσσος μαθησιακός οδηγός του ISO21127" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "Διασύνδεση και ολοκλήρωση πολιτισμικών πληροφοριών" που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00π.μ.
Η ημερίδα απευθύνεται σε φορείς και πρόσωπα επιφορτισμένους με ή ενδιαφερόμενους για την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και την επεξεργασία πληροφοριών πολιτισμικού υλικού.
Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση μεθόδων διασύνδεσης και ολοκλήρωσης πολιτισμικών πληροφοριών που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες βάσεις δεδομένων, ιστορικά αρχεία, έγγραφα, καταλόγους, τεχνικές εκθέσεις κα, με στόχο

  • την επίτευξη πλήρους και σωστής διαλειτουργικότητας,
  • τη διασύνδεση της πληροφορίας έτσι ώστε το ψηφιακό απόθεμα να καταστεί κατάλληλο για την έρευνα και κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού από ερευνητές, εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό και να διασφαλισθεί η πρόσβαση σε αυτό,
  • την υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής γνώσης και επιχειρηματολογίας,
  • τη σχεδίαση αποδοτικών συστημάτων πρόσβασης,
  • την υποστήριξη συντήρησης του ψηφιακού αποθέματος και της γνώσης για την αναπαραγωγή αυτού.

Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστεί το ISO 21127, εναρμονίσεις αυτού με άλλες οντολογίες όπως το FRBR καθώς και οι σχέσεις και οντότητες αυτού που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση των δεδομένων.
Το ISO 21127 είναι μια θεμελιώδης οντολογία που αποσκοπεί στη διασύνδεση και ολοκλήρωση πληροφοριών, που αφορούν στην πολιτισμική κληρονομιά, η οποία βασίζεται σε μια κοινή εννοιολογική θεώρηση. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα ενιαίο και επεκτάσιμο σημασιολογικό πλαίσιο ικανό να συγκεντρώσει, συσχετίσει και ολοκληρώσει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην πολιτισμική κληρονομιά. Πέρα από τη χρήση του στην πολιτισμική κληρονομιά, έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά του σε εφαρμογές «ηλεκτρονικών» επιστημών (e-science) και βιοποικιλότητας (biodiversity).

Πληροφορίες :
κα. Λήδα Χαραμή, τηλ. 2810 391630, fax: 2810 391638, e-mail:
lida@ics.forth.gr
κα. Ειρήνη Μαραβέλια, τηλ 2810 391639, fax: 2810 391638, e-mail:
imaravel@ics.forth.gr

To έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.