Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός επωαστικού κλιβάνου με διοξείδιο του άνθρακα, κύκλο αποστείρωσης και έλεγχο οξυγόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Ro

Calls for Tender

08.11.2017 - 15.11.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός επωαστικού κλιβάνου με διοξείδιο του άνθρακα, κύκλο αποστείρωσης και έλεγχο οξυγόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Ro

Related File

20171108_IMBB_.pdf