Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός Temperature Controlled Microscope Stage για τις ανάγκες του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

17.11.2017 - 27.11.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός Temperature Controlled Microscope Stage για τις ανάγκες του ΙΜΒΒ

Related File

20171117_IMBB.pdf