Ανακοίνωση για προμήθεια ζωοτροφής, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες του έργου ʽΔιαγονιδιακά Ζώαʼ του ΙΜΒΒ. Call for Expression of Interest for supply of lab animal diet for maintenance and breeding [Deadline for offers: 24 November 2017 @ 13.00 Gre

Calls for Tender

14.11.2017 - 24.11.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια ζωοτροφής, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες του έργου ʽΔιαγονιδιακά Ζώαʼ του ΙΜΒΒ. Call for Expression of Interest for supply of lab animal diet for maintenance and breeding [Deadline for offers: 24 November 2017 @ 13.00 Gre

Related File

20171114_IMBB.pdf