Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί σε ανάθεση για την σχεδίαση (pcb layout) ,έκδοσης A (version A) της ηλεκτρονικής πλακέτας “compute node” του έργου ExaNoDe. Προϋπολογισμός δαπάνης 19.900 ευρώ μη συ

Calls for Tender

22.11.2017 - 01.12.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί σε ανάθεση για την σχεδίαση (pcb layout) ,έκδοσης A (version A) της ηλεκτρονικής πλακέτας “compute node” του έργου ExaNoDe. Προϋπολογισμός δαπάνης 19.900 ευρώ μη συ