Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσαρμογέων/καλωδίων (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ_ΒΕ)

Calls for Tender

28.11.2017 - 07.12.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσαρμογέων/καλωδίων (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ_ΒΕ)