Ανακοίνωση για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου, με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μονάδας Γονιδιωματικής Ανάλυσης

Calls for Tender

05.12.2017 - 12.12.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου, με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μονάδας Γονιδιωματικής Ανάλυσης

Related File

20171205_IMBB.pdf