Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα αξίας 5.880,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

04.12.2017 - 14.12.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα αξίας 5.880,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.