Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση τροφής πειραματόζωων (ποντικών) για συντήρηση και αναπαραγωγή για τις ανάγκες της Μονάδας Ζωικών Προτύπων του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

12.12.2017 - 18.12.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση τροφής πειραματόζωων (ποντικών) για συντήρηση και αναπαραγωγή για τις ανάγκες της Μονάδας Ζωικών Προτύπων του ΙΜΒΒ

Related File

20171212_IMBB.pdf