Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας φυγοκέντρου υψηλής ταχύτητας και ενός θερμαινόμενου ανακινητή σωληναρίων, στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mamma

Calls for Tender

12.12.2017 - 18.12.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας φυγοκέντρου υψηλής ταχύτητας και ενός θερμαινόμενου ανακινητή σωληναρίων, στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mamma

Related File

20171212_IMBB_.pdf