Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Επτά (7) τεμάχια, του συστήματος: Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102 Evaluation Kit Και με αναλυτική περιγραφή. Προϋπολογισμός δαπάνης:19.800 € πλέον

Calls for Tender

18.12.2017 - 27.12.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Επτά (7) τεμάχια, του συστήματος: Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102 Evaluation Kit Και με αναλυτική περιγραφή. Προϋπολογισμός δαπάνης:19.800 € πλέον

Related File

dpy_0944.pdf