Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια ενός αναπτυξιακού συστήματος με FPGA Xilinx Ultrascale/Ultrascale+. Προϋπολογισμός 9.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφ

Calls for Tender

28.12.2017 - 10.01.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια ενός αναπτυξιακού συστήματος με FPGA Xilinx Ultrascale/Ultrascale+. Προϋπολογισμός 9.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφ