Ανακοίνωση για προμήθεια ενός (1) Θαλάμου Κάθετης Νηματικής Ροής Βιολογικής Ασφάλειας CLASS II με βάση, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

01.02.2018 - 09.02.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια ενός (1) Θαλάμου Κάθετης Νηματικής Ροής Βιολογικής Ασφάλειας CLASS II με βάση, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ