Προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας αντικραδασμικής τράπεζας στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “The Role of Autophagy in Synaptic plasticity – Neurophagy”

Calls for Tender

13.02.2018 - 01.03.2018

Προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας αντικραδασμικής τράπεζας στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “The Role of Autophagy in Synaptic plasticity – Neurophagy”

Related File

20180213_IMBB2.pdf