Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παραγωγή 20.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ των ΠΕΚ του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 148.

Calls for Tender

13.02.2018 - 08.03.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παραγωγή 20.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ των ΠΕΚ του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 148.