Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση Λογισμικού για wormtracking, στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA”

Calls for Tender

26.02.2018 - 08.03.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση Λογισμικού για wormtracking, στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190, - “MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing– MANNA”

Related File

20180226_IMBB.pdf