Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (I.T.E. - Ι.Μ.Β.Β.) - Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση Xαρτικά, Είδη κουζίνας (7.100 τεμάχια).

Calls for Tender

27.02.2018 - 08.03.2018

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (I.T.E. - Ι.Μ.Β.Β.) - Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση Xαρτικά, Είδη κουζίνας (7.100 τεμάχια).

Related File

20180227_IMBB.pdf