Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση οκτώ (8) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver B.1 Προϋπολογισμός δαπάνης 3.390 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

09.03.2018 - 19.03.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση οκτώ (8) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver B.1 Προϋπολογισμός δαπάνης 3.390 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.