Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) mini feeder για 10 High Speed serial links συμβατά με διεπαφή SAMTEC QSH-060-01-F-D-K και QFDB pin out. Προϋπολογισμός 6.000 ευρώ πλέον

Calls for Tender

20.04.2018 - 24.04.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) mini feeder για 10 High Speed serial links συμβατά με διεπαφή SAMTEC QSH-060-01-F-D-K και QFDB pin out. Προϋπολογισμός 6.000 ευρώ πλέον