Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση έξι (6) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver B.4. Προϋπολογισμός δαπάνης 3.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

27.04.2018 - 03.05.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση έξι (6) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver B.4. Προϋπολογισμός δαπάνης 3.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.