Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα αξίας 10.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

22.05.2018 - 30.05.2018

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα αξίας 10.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Related File

ICS_1153.pdf