Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση δέκα (10) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) για το έργο ExaNoDe. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.950 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου τ

Calls for Tender

06.06.2018 - 14.06.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση δέκα (10) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) για το έργο ExaNoDe. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.950 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου τ