Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την επιλογή διευθυντού του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του ΙΤΕ

Announcements

01.08.2018

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την επιλογή διευθυντού του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του ΙΤΕ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της ειδικής Επιτροπής κριτών για την επιλογή Διευθυντού του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του ΙΤΕ

Προκήρυξη

Διαδικασία εκλογής Ερευνητών – Μελών Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την εκλογή Διευθυντή ΚΔ και Διευθυντών Ινστιτούτων του ΙΤΕ (Απόσπασμα πρακτικού)

Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών για την ειδική επιτροπή κρίσης για τη θέση του Διευθυντή ΙΑ & Κατάλογος προτεινόμενων επιστημόνων από το ΙΤΕ για τον ορισμό ειδικής επιτροπής κρίσης για την αξιολόγηση των υποψηφίων της θέσης του Διευθυντή ΙΑ του ΙΤΕ( Απόσπασμα πρακτικού)

Κατάλογος προτεινόμενων επιστημόνων από το ΙΤΕ για τον ορισμό ειδικής επιτροπής κρίσης για την
αξιολόγηση των υποψηφίων της θέσης του Διευθυντή ΙΑ του ΙΤΕ