Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση τριάντα έξι (36) πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver C1. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.900 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήρ

Calls for Tender

19.09.2018 - 26.09.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση τριάντα έξι (36) πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) QFDB ver C1. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.900 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήρ