Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων της πλακέτας baseboard του ECOSCALE. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μεταφορικών.

Calls for Tender

23.10.2018 - 01.11.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων της πλακέτας baseboard του ECOSCALE. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μεταφορικών.