Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση δέκα (10) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) για τα έργα 50% ExaNeSt και 50% ECOSCALE. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.970 ευρώ μη

Calls for Tender

23.10.2018 - 01.11.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην συναρμολόγηση δέκα (10) δοκιμαστικών πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) για τα έργα 50% ExaNeSt και 50% ECOSCALE. Προϋπολογισμός δαπάνης 9.970 ευρώ μη