Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 2 (rev 2) της πλακέτας EXANODE. Προϋπολογισμός δαπάνης 15000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για

Calls for Tender

18.12.2018 - 24.12.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 2 (rev 2) της πλακέτας EXANODE. Προϋπολογισμός δαπάνης 15000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για